Gå til hoved-indhold

Takt og tone i Hangar 17 

Når hangaren lejes ud, er det den der står som lejer - og ved hold - instruktøren, der er ansvarlig for at deltagere rydder op og gør rent efter sig. Det gælder også agility-, rally- og andet udstyr! 

Hvis hallen lejes med rally- og agility udstyr som står i det modsatte hjørne af indgangen.

Du lejer hallen og / eller undervisningslokaler med adgang til køkken og toiletter. IKKE til andre rum eller det udstyr der måtte forefindes der. 

Hvis der spildes, tør op og ved hunde ”uheld” vask med Rodalonvand (rodalon, vand og spand findes i fyrrummet).
Der kan tages vand til hundene og evt. vask efter uheld i fyrrummet eller ved den udendørs vandhane.

Hvis du bruger køkkenet, så ryd op og vask op efter dig. 
Tag ikke hunde med ind i køkkenet.

Udendørsarealerne (p-plads og græsplæne) skal holdes rene – de bruges også til træning. Hømhømposer skal i skraldespanden udenfor døren - det samme gælder hvis din hund har et uheld inde i hallen. Smid IKKE hundeposer i de indendørs skraldespande

Der må IKKE køres biler ind i hallen! 

Hvis du forlader Hangaren som den sidste, skal lyset slukkes og alle døre samt porten udenfor låses efter dig. 

Misligholdelse af faciliteterne samt uhensigtsmæssig grov behandling af hunde, vil medføre opsigelse af fremtidige lejeaftaler.