Takt og tone i Hangar 17

Når hangaren lejes ud, er det den der står som lejer, og ved hold instruktøren, der er ansvarlig for at deltagere rydder op og gør rent efter sig. Det gælder også agility-, rally- og andet udstyr!

Hvis hallen lejes med udstyr, er det udstyr der er inkluderet i lejen, det der står i det modsatte hjørne af indgangen.
Der ud over er der 4 bure der må benyttes: ét stort plastic-transportbur + et lille af samme slags samt to store metalbure - det er dem der står nærmest hangarens udstyr.
ALT andet udstyr incl. bure, som man måtte støde på i hallen tilhører Hangar 17’s dogdansere, og er privateje og IKKE til almen brug!

Du lejer hallen med adgang til køkken og toiletter og ved kurser også til undervisningslokalerne. IKKE til andre rum eller det udstyr der måtte forefindes der.

Hvis der spildes så tør op og ved hunde”uheld” vask efter med Rodalonvand (Rodalon forefindes i skabet i hallen).
Der kan tages vand (til hundene og evt vask efter uheld) i fyrrummet, som er 1.dør i hallen efter indgang til køkken mm.

Hvis du bruger køkkenet, så ryd op og vask op efter dig.
Tag ikke hunde med ind i køkkenet.Udendørsarealerne (p-plads og græsplæne) skal holdes rene – de bruges også til træning. Hømhømposer skal i skraldespanden udenfor døren - det samme gælder hvis din hund har et uheld inde i hallen. Smid IKKE hundeposer i de indendørs skraldespande!

Hvis du forlader Hangaren som den sidste, skal lyset slukkes og alle døre samt porten udenfor låses efter dig.

Misligholdelse af faciliteterne samt uhensigtsmæssig grov behandling af hunde, vil medføre opsigelse af fremtidige lejeaftaler.
Send en mail til webmaster